Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca – p. Monika Włoszek

Zastępca przewodniczącego – p. Agata Niewińska

Skarbnik – p. Maria Kozak

 

Członkowie:

p.Monika Trzmielewska

p. Iwona Piotrzkowicz

p. Anna Krawczyk

p. Ewelina Markowska

p. Katarzyna Olejniczuk

p. Teresa Kaliszyk

p.Danuta Kalińska

 

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł płatna do 30.11.2020 r. w sekretariacie placówki