Powrót do szkoły

10 maja 2021 |

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 roku uczniowie klas IV – VIII, od 17 maja 2021 roku do 30 maja 2021 roku wracają do nauki stacjonarnej w trybie hybrydowym. Oznacza to,  że część lekcji będzie odbywała się w trybie stacjonarnym w szkole, część natomiast zdalnie.

Harmonogram nauczania hybrydowego w okresie 17.05. – 28.05.2021 r.

  1. W związku z odbywającym się w dniach 25-27.05 Sprawdzianem ósmoklasistów i związanymi z tym obostrzeniami zerówka i przedszkole będzie nieczynne. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki w tych dniach proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy do piątku 14.05.
  2. W dniach 25-27.05 autokaru nie będzie, ósmoklasiści przyjeżdżają na sprawdzian we własnym zakresie.