Rekrutacja

02 marca 2021 |

O G Ł O S Z E N I E – rekrutacja

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez gminę Parczew“

oraz od dnia 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są  „Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I” na rok szkolny 2021/2022
Wnioski i zgłoszenia należy pobierać i składać
w sekretariacie placówki w godzinach 7.30 – 15.30