Powrót uczniów kl. I-III do szkół

14 stycznia 2021 |

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla szkół. Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi:

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

.

.

.

Od 18.01.2021 autobus szkolny będzie jeździł o zmienionych godzinach:

rano Zaniówka godz. 7.15

Wola Przewłocka godz. 7.25

Kodeniec godz. 7.40

Chmielów godz. 7.45

Przewłoka godz. 7.50

Natomiast po południu odjazd autobusu z Przewłoki o godz. 13.45

.

Obiady w stołówce szkolnej dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III będą wydawane bez zmian.

.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.