Zaproszenia

15 września 2020 |

KGW w Przewłoce realizuje projekt „Edukacja ekologiczna w Przewłoce”  w ramach którego odbywają się warsztaty przygotowania kompostu i festyn ekologiczny.

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich zapraszamy uczniów oraz ich rodziców do wzięcia udziału w realizowanych działaniach.