Ogłoszenie

20 kwietnia 2020 |

Lista dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola w ZPS w Przewłoce rozwieszone są na drzwiach głównych/wejściowych do placówki.


W celu potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola proszę o przysłanie w dniach 20 – 24 kwietnia 2020r. na adres mail: zps_w_przewloce@interia.pl
pisma o treści:
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) do Publicznego Przedszkola w ZPS w Przewłoce na rok szkolny 2020/2021.
imię i nazwisko rodzica
w temacie maila proszę wpisać: wola przyjęcia