REKRUTACJA

09 marca 2020 |

O G Ł O S Z E N I E – rekrutacja

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce informuje,

że od dnia 09.03.2020 r. do 31.03.2020 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez gminę Parczew“

od dnia 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I”

na rok szkolny 2020/2021

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać w sekretariacie placówki w godzinach 7.30 – 15.30