Teatr Profilaktyczny “ALERT”

21 listopada 2019 |

Dnia 21 listopada uczniowie naszej placówki udali się do Parczewa do sali “U Jarmuła”, gdzie oglądali spektakle teatralne.

Młodsza grupa, tj. przedszkole, zerówka i klasy I, II i III mogła zobaczyć przedstawienie pt. „ Shrek- opowieść o tolerancji ” natomiast klasy starsze IV, V , VI, VII i VIII “Inny chłopiec”.
Opowieść o Shreku zawiera przesłanie o tolerancji, poszanowaniu inności oraz wierze we własne możliwości. Natomiast “Inny chłopiec” uczy tolerancji. Przekonuje, że nie wolno nikogo oceniać po wyglądzie, jeśli nie zna się jego serca. To nie pieniądze mają decydować o pozycji w grupie.