Rekrutacja

04 marca 2019 |

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce informuje,
że od dnia 04.03.2019 r. do 29.03.2019 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są “Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parczew”

oraz “Zgłoszenia dziecka do klasy I i “Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I” na rok szkolny 2019/2020 od dnia 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

Wnioski zgłoszenia należy pobrać i składać w sekretariacie placówki w godzinach 7.30 – 15.30