Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole!!!

10 lutego 2019 |

5 lutego w całej Europie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Działania podejmowane w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu realizowane były pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. My jako szkoła włączyliśmy się również do tej ogólnopolskiej akcji, w celu podwyższenia poziomu wiedzy i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowane zostały tematyczne gazetki, na których zamieszczono materiał dotyczący bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Na zajęciach komputerowych w klasach I- III i VI-VIII odbyły się pogadanki, burze mózgów, scenki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy w oparciu o scenariusze DBI. W klasach I – III wykorzystano materiały edukacyjne ”Sieciaki”, ”Cyfrowobezpieczni” w klasach IV – VIII: „Lekcja bezpieczeństwa”, „Cyfrowobezpieczni”, „Owce w sieci”. Zorganizowany został również konkurs informatyczny.
Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Pod koniec zajęć uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami, wyciągali wnioski.
W trosce o bezpieczeństwo korzystania z Internetu zapoznano dzieci i młodzież ze stronami internetowymi, na których można szukać informacji lub pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl.
Akcja przebiegała sprawnie i zaangażowała wielu uczniów i nauczycieli w dyskusję nt.„Bezpieczeństwa w Internecie” oraz zainspirowała do dalszej pracy. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie. Nauczyły również umiejętności zachowania w sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie (ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność oprogramowania). Uczestnicy poznali reguły stosowania netykiety.
Szkolne obchody podsumowano ogłoszeniem wyników konkursu informatycznego w dwóch kategoriach wiekowych: plastycznego klas I-IV oraz multimedialnego klas V-VIII. Wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali dyplomy, a zwycięzcy drobne nagrody. Zwycięzcom gratulujemy!!!
Koordynator akcji:
Marta Bloch

IMG_0301