Stypendia Burmistrza Parczewa

29 września 2016 |

Dnia 27 września 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, Burmistrz Parczewa dla najlepszych uczniów dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew wręczył dyplomy oraz przyznał stypendia i jednorazowe nagrody, a dla ich rodziców listy gratulacyjne.

Stypendia były nagrodą za ubiegły rok szkolny. Z naszej placówki zostali nagrodzeni:

– Maciej Klajda – za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce oraz nagrodę w dziedzinie artystycznej

Wiktoria Przekorzyńska – za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

 

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom. Życzymy powodzenia w obecnym roku szkolnym.