Sprawdzian szóstoklasistów

05 kwietnia 2016 |

Dnia 5 kwietnia w godzinach 9.00-12.30 odbył się sprawdzian szóstoklasisty.

Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ‎z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Wyniki będą dopiero w czerwcu, ale patrząc na zadowolone miny uczniów liczymy, że wszystko będzie jak najlepiej.