Pasowanie klasy I na ucznia i czytelnika

10 maja 2012 |

Pasowanie klasy I na ucznia i czytelnika Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce

Przyjęcie pierwszaków w poczet uczniów jest dla nich wielkim przeżyciem porównywalnym z chwilą, gdy pełni obaw i nieśmiałości przekraczali progi szkoły we wrześniu. Aby ta chwila była wyjątkowa, klasa VI jako ,,gospodarze” i najstarsi uczniowie szkoły przygotowali część artystyczną oraz patriotyczną – lekcję historii dotyczącą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, symboli narodowych, tradycji świąt patriotycznych.

Pan profesor, w rolę którego wcielił się Radek Bajda, lekcję rozpoczął od sprawdzenia listy obecności, następnie omówił wydarzenia II połowy XVIII wieku. Siedzący w ławkach pierwszoklasiści zadawali pytania oraz recytowali przygotowane wiersze ,,Powiewa flaga”, ,,Kto ty jesteś?” Wł. Bełzy. Nauczycielami byli też uczniowie: Kinga Cupryn, Piotr Korneszczuk, Weronika Zieńczuk. Starsi koledzy i koleżanki przypomnieli drogę, jaką trzeba było przebyć w średniowieczu, by zostać rycerzem.

Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną o klasie I pt.: ,,Oto my – rycerz wzorem do naśladowania”. Zawierała ona informacje o uczniach oraz pokazywała ich starania  ku temu, by zostać rycerzem. Tak więc zobaczyliśmy królewskie portrety następujących kandydatów: Maciej I Radosny, Oskar I Śmiały, Kacper I Miłośnik Przyrody, Weronika I Uśmiechnięta, Gabriela I Zwycięska, Jakub I Mądry, Tomasz I Wspaniały. Kodeks rycerski klasy I mówił:

1.Jestem odważnym i walecznym rycerzem.

2. Bronie słabszych i pomagam im.

3.Jestem sprawiedliwy i prawdomówny.

4.Nie używam brzydkich słów.

5.Można na mnie polegać.

,,Dawno, dawno temu, ale wcale nie tak dawno, bo od września 2011 roku nasi kandydaci zaczęli przygotowywać się do roli rycerzy. Przez cały czas dużo ćwiczyli i uczyli się władać ołówkiem jak dawniej mieczem, potem pisali długopisem jak dawniej piórem. Poznawali litery i cyfry. Dodawali i odejmowali. Uczyli się jeździć konno (rowerem), biegać, wykonywać ćwiczenia gimnastyczne o różnym stopniu trudności. Po 8 miesiącach trudu i wysiłku włożonego w naukę zostali giermkami. Uczestniczyli w wyprawach zbrojnych w głąb naszych serc i umysłów, brali udział w turniejach matematycznych i polowaniach na błędy w zeszytach. Udowodnili, że zasługują na miano ucznia naszej szkoły. Wszystko to ilustrowały kolejne  obrazy prezentacji:

  • Tor przeszkód w Parku Linowym w Jedlance
  • Rycerz lubi dobrze się bawić i wie, że śmiech to zdrowie!
  • Rycerz uczestniczy w turniejach, festynach i zabawach na królewskim dworze – Pożegnanie lata w naszej szkole
  • W zdrowym ciele zdrowy duch – konkursy klasowe na placu WCK w Przewłoce
  • W plenerze – ośrodek ,,Leśna Ryba”
  • Podróże kształcą – klasa I uczestniczyła w wycieczce do kina w Lublinie. Byli na filmie ,,Mali Agenci 3”, który był inspiracją, że mały człowiek dużo potrafi, lecz ,,zanim ocali świat musi odrobić lekcje”.

Po prezentacji kandydaci stanęli przed próbą mądrości i spostrzegawczości . Gdy pomyślnie przeszli te zadania, prowadząca – uczennica Kinga Cupryn zwróciła się z pytaniem do wszystkich zebranych, czy giermkowie zasłużyli, by ich pasować na rycerzy? Na podstawie tego, co zobaczyliśmy  i usłyszeliśmy, uznano, ze pierwszaki zasłużyły, by zostać prawowitymi uczniami naszej placówki. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Radek Bajda, zwrócił się z prośbą do Pani Dyrektor Iwony Rojewskiej o dokonanie ceremonii pasowania. Każdy otrzymał czapkę żaka, dyplom oraz zakładkę do książki. Nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar placówki. Po części oficjalnej odbył się występ klasy I pt.: ,,Nasza klasa to jest klasa”.

Wychowawczyni pani Urszula Bzówka pogratulowała uczniom i zwróciła uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach każdy, choć nie nosi miecza i zbroi, może zachowywać się po rycersku. Wystarczy, żeby był pracowity, grzeczny, prawdomówny, uczciwy i uprzejmy – tak, jak mówi Kodeks Rycerski.

Na zakończenie warto przywołać wierszyk o pierwszakach:

,,Znamy już cyfry i liter pięć,

Więc jeśli tylko poczujemy chęć,

będziemy pisać teksty dla prasy,

bo już chodzimy do pierwszej klasy!”

Jesteśmy pewni, ze tak się stanie. Na razie artykuły redaguje wychowawczyni, ale w przyszłości zechcemy widzieć pierwszaki w gronie redaktorów szkolnej gazetki ,,Przystanek Przewłoka”. Wspieramy ich w wędrówce po edukacyjnym szlaku i trzymamy kciuki, by wytrwali jako rycerze.

 

 

Opr.:

Urszula Bzówka

Agnieszka Puła