Dzień Ziemi

08 maja 2012 |


                Dzień Ziemi w naszej szkole odbył się 20 kwietnia i jak co roku obchodziliśmy go bardzo uroczyście. Organizując tę uroczystość przyświecał nam cel kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i piękna otaczającej przyrody.

Wszyscy uczniowie wraz z przedszkolakami  już na kilka dni wcześniej przygotowywali się do tego święta. Obejrzeliśmy trzy inscenizacje teatralne o tematyce ekologicznej. Najmłodsi uczniowie z klasy „0” przedstawili inscenizację „Chrońmy przyrodę”, klasa II i III zaprezentowała teatrzyk „Spotkanie w lesie”, a klasa V i VI inscenizację „Eko-Kapturek”.

Kolejnym punktem programu uroczystości  była prezentacja multimedialna przygotowana przez Piotra Korneszczuka i Radka Bajdę. Zawierała ona tematykę ekologiczną. Oglądając ją mieliśmy możliwość odbycia wędrówki po pięknych miejscach naszej planety. Usłyszeliśmy wiele rad właściwego zachowania wobec przyrody oraz przypomnieliśmy sobie na czym polega oszczędzanie zasobów natury. W końcowej części uroczystości Pani Dyrektor ogłosiła kolejny konkurs na zbiórkę makulatury, który ma charakter klasowy i indywidualny. Trwa on do 11 maja.

W tym dniu 17 uczniów z klas III – VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Ekotest”.

Nasze działania na rzecz środowiska naturalnego trwają przez cały rok. Aktywnie uczestniczymy w pracach w ogródku szkolnym, dbamy o rośliny na szkolnych parapetach, staramy się oszczędzać wodę i segregować śmieci, czyli promujemy postawy proekologiczne w naszym środowisku. W tych działaniach przyświeca nam znana myśl:

„Człowiek, szkodząc Ziemi, szkodzi sobie.”

 

Opracowała:

Wanda Korneszczuk

Halina Turek