Informacja dla rodziców

16 grudnia 2014 |

Jeśli ze względu na czas pracy rodziców i brak możliwości zapewnienia przez nich opieki dzieciom w dniach

  • 22.12 – 24.12.2014
  • 29.12 – 31.12.2014
  • 02.01.2015
  • 05.01.2015

szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Proszę o zgłaszanie tego faktu do wychowawców.