Stypendia Burmistrza Parczewa

22 września 2014 |

60 uczniów ze szkół, prowadzonych przez Gminę Parczew, odebrało w piątek 19 września stypendia za dokonania w roku szkolnym 2013 – 2014. To o 12 osób więcej niż przed rokiem. Wnioski o przyznanie stypendiów składali dyrektorzy placówek. Wszystkie zostały rozpatrzone przez komisję powołaną przez burmistrza Parczewa pozytywnie. Najwięcej, bo 29 wniosków, wpłynęło z Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Ponadto 21 wniosków złożyła Szkoła Podstawowa nr 1, 7 – Szkoła Podstawowa nr 2 oraz 3 – Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce.

Z naszej placówki stypendia otrzymali:

Julia Turek – za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie

Jakub Matejuk – w dziedzinie artystycznej jako laureat konkursu ogólnopolskiego

Maciej Klajda – w dziedzinie artystycznej jako laureat konkursu ogólnopolskiego

Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy mieć więcej stypendystów.

 

źródło: www.parczew.com