Sprawdzian szóstoklasistów

01 kwietnia 2014 |

01.04.2014 roku uczniowie klasy VI  pisali swój pierwszy poważny sprawdzian.

Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie zabrali się do rozwiązywania zadań.

Szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Do zdobycia było maksymalnie 40 punktów.    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwała komisja złożona z nauczycieli naszej placówki i nauczycieli spoza szkoły.

Prace uczniów sprawdzać będą egzaminatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Oficjalne wyniki sprawdzianu poznamy w czerwcu.