Ogłoszenie

10 marca 2014 |

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola działającego przy Zespole Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II  w Przewłoce informuje, że od dnia 10.03.2014 r. do 10.04.2014 r. w sekretariacie placówki wydawane     i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola” na rok szkolny 2014/2015.

 

 

Zgodnie z art. 14, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Od 01.09.2014 r. dziecko urodzone od 01.07.2008 do dnia 31.12.2008 r., które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (art. 13 d, ust. 3 ustawy z dnia 3.08.2013 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1265)

 

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola przy ZPS w Przewłoce

 

z dnia 10.03.2014 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2014/15

 

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola działającego przy ZPS w Przewłoce informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie 10 marca  – 10 kwietnia 2014 r.

 

Liczba wolnych miejsc wynosi:

 

1)   Dzieci 3-4 – letnie – 15 miejsc;

2)    Oddział „O” – dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – 8 miejsc.

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 29 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2013/14.