Myśli w słowa zamknięte

03 października 2013 |

  2 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz w tym szczególnym roku 2013 – przybliżenie postaci i twórczości Apolinarego Nosalskiego – patrona konkursu, nauczyciela, literata, regionalisty.

   Święto słowa rozpoczęto od zaprezentowania biografii i twórczości Apolinarego Nosalskiego zapisanej na wystawie „Nasz Regionalista”, którą przybliżył Marian Kowalski z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie. Dopełnieniem prezentacji o patronie konkursu była wystawa „Literaci Ziemi Parczewskiej” przygotowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie. Tematykę wystawy, biografie literatów i ich twórczość omówiła jej autorka – Marta Goździk. Część oficjalną rozpoczął i powitał gości dyrektor ZSP w Milanowie Henryk Drabko. Wśród zaproszonych gości byli: syn patrona konkursu Władysław Nosalski, kier. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie Anna Ignatowicz, Paweł Krępski – Wójt Gminy Milanów, mec. Mieczysław Bielski – przyjaciel śp. Apolinarego, Teresa Bożym – inicjatorka konkursu, Małgorzata Osipiak, dyr. GOK w Milanowie i Ewa Kozak, dyr. GBP w Milanowie. Na spotkanie przybyli laureaci konkursu, ich opiekunowie artystyczni, literaci z pow. parczewskiego prezentowani na wystawie, komisja konkursowa, organizatorzy i animatorzy kultury.

 

 

 

POEZJA

 

I kategoria –szkoła podstawowa

 

I miejsce:

 

Dawid Milanowicz (godło: Gall Anonim) –Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie

 

tekst: „Twórczość współczesna”

 

II miejsce:

 

Weronika Zieńczuk (godło: Atena) –Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

 

tekst: „Papieżu – Polaku”

 

III miejsce :

 

Julia Turek (godło: Eurydyka) -Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła IIw Przewłoce

 

tekst: „Wiara, nadzieja i miłość”


Nagrodzonym, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

 

P1040245 P1040249 P1040260