Spotkanie z policjantami

04 października 2013 |

3 października w naszej placówce odbyło się spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Parczewie p. Jarosławem Burzą, p. Andrzejem Kotem oraz p. Krzysztofem Przyczyną

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VI oraz klasy O i przedszkola. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania. Wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W nagrodę otrzymywały światełka stopu.

Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów.