Archiwum dnia 4 marca 2019

Rekrutacja

OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce informuje, że od dnia 04.03.2019 r. do 29.03.2019 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są “Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parczew” oraz “Zgłoszenia dziecka do klasy I i “Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I” na rok szkolny 2019/2020 od dnia 01.04.2019 r. do […]