Archiwum dnia 5 kwietnia 2016

Sprawdzian szóstoklasistów

Dnia 5 kwietnia w godzinach 9.00-12.30 odbył się sprawdzian szóstoklasisty. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności ‎z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Wyniki będą dopiero w czerwcu, ale patrząc na zadowolone miny uczniów liczymy, […]