Archiwum dnia 20 maja 2015

Pola tętniące życiem

Dnia 19 maja do naszej placówki przybył pan Michał Chomiuk z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN, który jest koordynatorem w powiecie parczewskim i włodawskim  projektu edukacyjnego pn. „Pola tętniące życiem – kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”. Działania prowadzone są w 30 powiatach przez lokalnych koordynatorów,  których zadaniem jest organizowanie pokazów specjalnie nakręconego filmu […]