Archiwum dnia 1 marca 2022

O G Ł O S Z E N IE Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w  Parczewie informuje, że od  dnia 01.03.2022r. do 31.03.2022r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są: „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2022/2023. OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:  Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego  […]