Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Dzień: 2021-08-23

Ogłoszenie

Rok przedszkolny rozpoczyna się 1  września 2021 r. ( środa ). Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8. 00 do przydzielonego oddziału według listy. W szatni wyznaczone są dla każdego dziecka indywidualna półki ze znaczkami, na obuwie i ubranie.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko muszą stosować się do ustalonych przez GIS […]

Przeczytaj całość

Strona: