Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

4 stycznia 2021

OGŁOSZENIE

Od 27 marca do 09 kwietnia 2021 roku przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa wychowania przedszkolnego będzie realizowana w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: aplikacji mobilnej Messenger, portalów społecznościowych, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Nauczyciele będą przekazywać codziennie treści zajęć dydaktycznych na dany dzień tygodnia.