Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

29 września 2010

 

Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie, to wyjątkowe miejsce dla Waszego dziecka, które działa w naszym mieście od 1969 r. . Szczyci się ono wieloletnimi tradycjami:

– Pasowanie na Przedszkolaka,

– Andrzejki,

– Spotkanie wigilijne,

– Choinka noworoczna,

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Przyjaciela Przedszkola,

– Uroczyste powitanie wiosny połączone z prezentacjami tanecznymi,

– Dzień Mamy i Taty,

– Festyny tematyczne.

 

Nad rozwojem każdego dziecka czuwa wykwalifikowana kadra nauczycieli z dużym doświadczeniem pedagogicznym, dzięki czemu,

dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpieczne.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.

8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

9. Osiąga gotowość szkolną.

rodzice:

1. Uzyskują pomoc pedagogiczną.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy

przedszkola.

4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach

wychowawczych.

5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

Obraz dziecka kończącego przedszkole

1. Umie porozumiewać się z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonuje w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Jest samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych i porządkowych.

3. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

4. Zna zasady i normy kultury bycia obowiązujące w społeczeństwie.

5. Przestrzega poleceń nauczyciela.

6. Podejmuje próbę samooceny.

7. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania.

8. Umie się wypowiadać poprzez muzykę i różnorodne formy plastyczne.

9. Jest ciekawe świata, ma swoje zainteresowania, interesuje się światem sztuki, muzyki i techniki.

10. Rozumie istotę zjawisk atmosferycznych i unika zagrożeń.

11. Szanuje swoje  środowisko, świat roślin i zwierząt.

12. Przejawia postawę proekologiczną.

13. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

14. Umie szanować swoją i cudzą własność i odrębność.

15. Kocha rodzinę i jest dumne ze swojego środowiska i Ojczyzny.