Wizyta Straży Pożarnej na placu przedszkola

30 czerwca 2019 |

Wizyta strażaków w naszym przedszkolu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji zadań Programu Wychowawczego Przedszkola. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie, którymi przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość zobaczyć wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa. Duża część dzieci, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać – strażakiem. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ich ciężką i odpowiedzialną pracę; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Poprzez realizację podjętych działań w naszym przedszkolu, uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach.