Innowacja „Kodowanie na dywanie”

29 czerwca 2022 |

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna  pt „Kodowanie na dywanie” w dwóch grupach wiekowych w grupie III i V wśród dzieci 4 letnich i 5 letnich. Realizowana była od października 2021 do czerwca 2022. Dała ona dzieciom możliwość odkrywania nowych rozwiązań. Dzieci kodowały i programowały, a jednocześnie było to ich fantastyczną zabawą. Innowacja pedagogiczna była uzupełniana  o korzystanie z  Ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”, co poszerzyło działania w zakresie kodowania i programowania.

Innowacja Pedagogiczna obejmowała następujące tematy:

1. Październik

 • Warzywnie…owocowo…zdrowo.
 • Jesień kolorami zakodowana.

2. Listopad

 • Kolorowe parasole.
 • Zwierzęta szykują się do zimy.

3. Grudzień

 • Czekamy na zimę.
 • Coraz bliżej święta.

4. Styczeń

 • Zimowe zabawy.
 • Moja babcia, mój dziadzio.

5.Luty

 • Bezpieczne ferie.
 • •         Wesoły karnawał.

6. Marzec

 • Najpiękniejsze bajki i baśnie.
 • Wiosna na łące, wiosna w ogródku.

7. Kwiecień

 • Pisanki, kraszanki, jajka malowane.
 • Dbamy o naszą planetę.

8. Maj

 • Moja rodzina.
 • Kiedy dorosnę…poznajemy zawody.

9. Czerwiec

 • Kolory lata.
 • Już blisko wakacje.

            Głównym celem wprowadzanej innowacji było rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: zadaniowe podejście do stawianych problemów, logiczne myślenie czy umiejętność pracy w zespole w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w ruchu, w zabawie, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, świadome korzystanie z nowoczesnych technologii jak również stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat. Programowanie rozwija logiczne myślenie, umiejętność przewidywania i planowania działań. Programując należy przestrzegać pewnych niezmiennych zasad, co uczyło przedszkolaków umiejętności dążenia do konkretnego celu. Warto uczyć dzieci kodowania i programowania gdyż czują się oni „sprawcami” – ułożyłem kod i takie podejście sprawia, że dziecko nabiera wiary w siebie i swoje możliwości.  Dzieci wspólnie jak i samodzielnie wykonywały powierzone zadania i same dochodziły do wniosku, iż z dnia na dzień idzie im coraz lepiej. Każdy dzień otwierał przed naszymi przedszkolakami nowe zadania i nowe pomysły.

Zabawy w kodowanie prowadzone były w dwóch grupach, dostosowując ich zakres do wieku, możliwości oraz zainteresowania dzieci.

Wykorzystywano pomoce dydaktyczne nabyte w trakcie roku szkolnego: mata do kodowania, krążki, kubeczki a także pomoce stworzone przez nauczycieli (obrazki, piktogramy, plansze, karty pacy).

Na macie i poza nią układano kubeczki tworząc symetrię – kolor, liczba. Kodowaliśmy wg słownej instrukcji oraz kolorując kratki na kartce Zadania wykonywane z wykorzystaniem maty wspomagały rozwój intelektualny dzieci, koncentrację uwagi ich umiejętności matematyczne, naukę czytania i pisania, doskonaliły orientację przestrzenną, myślenie abstrakcyjne oraz logiczne i integrują dzieci. Dzieci miały możliwość grania w różnorodne gry planszowe, dzięki którym doskonaliły umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami, doskonaliły umiejętności matematyczne: przeliczanie elementów, umiejętności dodawania i odejmowania. Do zajęć wprowadzono również robota Fotona. Stopniowo dzieci uczyły się zasad programowania robota do określonego celu. Wprowadzono przeszkody układając strzałki, sprawdzano poprawność kodu, dostrzegano błędy, korygowano je. Dzieci zgodnie współpracowały, wymieniały się spostrzeżeniami, cierpliwie czekały na swoją kolej.

Przedszkolaki korzystały także z  tablicy interaktywnej. Poszerzały tym samym wiedzę na temat nowoczesnych technologii oraz uczyły się jak w bezpieczny sposób z nich korzystać.
Joanna Bartnicka – Czerkawska przeprowadziła także zajęcia pokazowe dla innych nauczycieli pt.” Wakacyjne zabawy z kodowaniem”

Nauczycielki przeprowadzające innowację  poszerzyły swoją wiedzę na temat wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych podczas szkolenia pt ” Kodowanie nie tylko na dywanie”

 Podsumowując zakres realizacji innowacji pedagogicznej, należy podkreślić, iż założone cele są zrealizowane.

Realizacja innowacji przyniosła takie efekty jak:

– poprawiła się  umiejętność współpracy w grupie

– wzrost samodzielności i kreatywności;

– zwiększenie zainteresowania programowaniem

– dzieci nabyły umiejętność poruszania się w przestrzeni wg kodu (strzałek kierunkowych)

– wytrwałość w wykonywanych zadaniach

– prowadzenie pracy do końca

– umiejętność szukania  nowych rozwiązań

Zabawy w kodowanie przyniosły zadowalające efekty dydaktyczne i wychowawcze, a zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Koordynatorzy: Joanna Tracz- Siwe; Joanna Bartnicka – CzerkawskaW galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci biorących udział w Innowacji z oddz. III pod kierunkiem nauczycielki Joanny Bartnickiej – Czerkawskiej

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci biorących udział w Innowacji z oddz. V pod kierunkiem nauczycielki Joanny Tracz – Siwek