Realizacja ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – podsumowanie

27 czerwca 2022 |

W roku szkolnym 2021/2022 Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie już po raz siódmy przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Programem tym objęte zostały dzieci 3, 4 i 5 – letnie. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony głównie tematyce ekologicznej, jak również zdrowiu, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, a także poznały korzyści płynące z ruchu. Koordynatorem programu na terenie naszego przedszkola była nauczycielka p. Małgorzata Klej.

            W bieżącym roku szkolnym program składał się z propozycji siedmiu scenariuszy zajęć:

 • scenariusz nr 1 „Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”
 • scenariusz nr 2 „W parku. Dbam o aktywność fizyczną”
 • scenariusz nr 3 „W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”
 • scenariusz nr 4 „Dbam o zasoby naturalne powietrze, wodę i energię”
 • scenariusz nr 5 ” Nad rzeką. Dbam o czystość wody”
 • scenariusz nr 6 ” Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”
 • scenariusz nr 7 „W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W naszym przedszkolu do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe oddz. II, III, IV, V. Nauczycielki wybierały treści do jego realizacji adekwatnie do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Wszystkie założenia programu zostały ściśle wpisane w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej. 

            W oddz. II „Skrzaty” w miesiącu marcu 2022 r. zrealizowane zostały następujące treści z programu:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”

            W oddz. III „Leśne Ludki” w miesiącu kwietniu 2022 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

” Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”

„W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W oddz. IV „Elfy” również w miesiącu kwietniu 2022 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

„Nad rzeką. Dbam o czystość wody”

            W oddz. V „Smerfy” w miesiącu kwietniu 2021 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

„Nad rzeką. Dbam o czystość wody”

„W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W ramach realizacji treści programu nauczycielki uwrażliwiały na piękno otaczającej nas przyrody, poprzez spacery, obserwację otoczenia drzew, krzewów, kwiatów, ptaków, panujących warunków atmosferycznych w poszczególnych porach roku. Zakładały „Zielone kąciki przyrody w salach, aby dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu i obserwacji z przyrodą.

W efekcie przekazanych i zrealizowanych treści, dzieci z poszczególnych grup dowiedziały się:

 • co to jest natura
 • jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”
 • jak dbać o rośliny
 •  jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie
 • co to znaczy dbanie o aktywność fizyczną
 • dlaczego warto się ruszać
 • jak spędzać wolny czas
 • dlaczego ważne są warzywa i owoce
 • co sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone i co robić, aby zmniejszyć jego zanieczyszczenie
 • dlaczego woda jest ograniczonym zasobem i nie wolno jej zanieczyszczać
 • dlaczego warto oszczędzać zasoby takie jak woda, prąd czy jedzenie i dlaczego to się opłaca
 • czym są śmieci i kto je produkuje
 • jak sprawić, żeby śmieci było mniej
 • jak segregować śmieci i co to jest recykling
 • w jaki sposób można powtórnie wykorzystać śmieci i co możemy z nich zrobić
 • jaki wpływ na naturę ma człowiek

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia w/w programu to:

 • poszerzenie ekologicznej wiedzy i doświadczeń wśród dzieci
 • poszerzenie wiedzy i doświadczeń nauczycielek realizujących program
 • wzrost świadomości i kultury ekologicznej w rodzinach przedszkolaków
 • podniesienie sprawności fizycznej przedszkolaków
 • przedszkole pozyskało certyfikat programu potwierdzający tytuł„ Kubusiowych Przyjaciół Natury”
 • promocja placówki na szczeblu ogólnopolskim (zgłoszenie placówki do udziału w ogólnopolskim programie)

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w oddz. II

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w oddz. III