„MOZAIKA GEOMETRYCZNA” – MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO – PLASTYCZNY

19 grudnia 2021 |

              Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie matematyczno – plastycznym dla dzieci i rodziców zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Parczewie im. Janusza Korczaka, który odbył się w listopadzie bieżącego roku. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce dowolnej przy użyciu jak największej ilości figur geometrycznych przez dziecko pod nadzorem rodzica. Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni, inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej, wspieranie uzdolnień matematycznych, rozwianie zainteresowań dziecięcych. Komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę: pomysłowość , oryginalność, technikę wykonania, staranność i estetykę, wkład pracy, samodzielność, różnorodność zastosowanych form plastycznych. W konkursie z naszego przedszkola wzięło udział 17 dzieci. Cieszymy się z aktywności artystycznej naszych przedszkolaków, albowiem praca twórcza jest źródłem radości, zadowolenia, dobrej zabawy, zaangażowania oraz formą uczenia się i zdobywania wiedzy.

Uczestnicy konkursu z grupy I

1. Aleksander Dryja – wyróżniony

2. Lena Bloch

3. Lena Stefaniak

Uczestnicy konkursu z grupy II

1.Wojciech Mikitiuk

2. Natalia Szajda

3. Maja Uchańska

4. Marcel Zieniewicz

Uczestnicy konkursu z grupy III

1. Wiktor Krzewski – wyróżniony

2. Laura Ostap

3. Julia Juszczyńska

4. Miołaj Panasiuk

5. Wiktoria Woźniak

Uczestnicy konkursu z grupy IV

1. Edyta Dąbrowska – laureatka III miejsca

2. Krystian Baryła

3. Ignacy Cieśliński

4. Oskar Trzmielewski

5. Jan Capik

6. Kacper Stefaniak

7. Dawid Banach

Uczestnicy konkursu z grupy V

1. Maja Wetoszka

2. Tymoteusz Przekora

3. Aleksander Dobrzyński

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dzieci wyróżnione i za zajęcie III miejsca otrzymały nagrody. Serdecznie wszystkim gratulujemy!