Konkurs recytatorski w naszym przedszkolu!

21 listopada 2021 |

„WIERSZ  Z  PRZYRODĄ  W  TLE”

Październik i listopad rozbrzmiewał w naszym przedszkolu recytowanymi wierszami. Albowiem trwał wewnątrzgrupowy konkurs recytatorski, którego organizatorem było nasze przedszkole. Uczestniczyły w nim dzieci z grupy III, IV i V, zadanie koordynowały: Joanna Bartnicka – Czerkawska, Joanna Tracz – Siwek, Renata Woźniak. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, rozwijanie recytatorskich uzdolnień, promocja talentów. Rodzice przygotowali swoje pociechy wybierając i ucząc  wiersza o przyrodzie. Wykonawców oceniało JURY powołane przez organizatora, na którego czele stała pani dyrektor Marzanna Panasiuk biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, zgodność  z tematem, interpretacje  utworu, ogólny wyraz artystyczny. Podczas występów dzieci wspaniale zaprezentowały wiersze podkreślające piękno i różnorodność przyrody, a JURY miało wielki dylemat z podjęciem decyzji. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród. Prosimy zatem Rodziców, aby zaangażowali się w organizowane przez przedszkole konkursy, bo sprawia to wiele radości, daje satysfakcję dzieciom, rodzicom i wychowawcom.

Oto laureaci konkursu!

                                                                  Grupa III

W konkursie wzięło udział ośmioro dzieci, 09.11.2021r. Komisja wyłoniła dwóch laureatów:

I miejsce – Oskar Markowski z wierszem W. Drabik pt. „Smutny jeżyk”

II miejsce – Maria Jarzębkowska z wierszem D. Wawiłow pt. „Człowiek ze złotym parasolem”

Komisja nagrodziła za udział sześć osób:

Mikołaja Panasiuka z wierszem M. Strzałkowskiej pt. „W sadzie”

Kornelię Pietrzykowską z wierszem J. Brzechwy pt. „Słoń”

Łukasza Egzmonta z wierszem J. Kiersta pt. „Jaskółka”

Igę Kwiatek z wierszem T. Śliwiaka pt. „Idzie jesień”

Ninę Dorosz z wierszem M. Konopnickiej pt. „Tęcza”

Julię Juszczyńską z wierszem D. Gellnerowej pt. „Przyroda”

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. III

                                                                 Grupa IV

W konkursie wzięło udział pięcioro dzieci, 17.11.2021 r.  komisja wyłoniła dwóch laureatów:

I miejsce – Jan Capik z wierszem „Apel do ludzi”, autor nieznany

II miejsce- Ludwik Miłosz z wierszem „Dbam o ziemię” A. Dziechcierczyk

Komisja nagrodziła za udział  trzy osoby:

Lenę Wysocką z wierszem B. Formy pt. „Przyjaciel”

Jana Gierulskiego z wierszem autora nieznanego pt. „Czysty las”

Oskara Kusia z wierszem A. Dziechciarczyk „Życzenia dla ziemi”

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV

                                                                  Grupa V

W konkursie wzięły udział cztery dziewczynki 28.10.2021 r. Komisja wyłoniła dwóch laureatów:

I miejsce zajęła Gabriella Hunek z wierszem „Żuk”

II miejsce Cristina Parisi w wierszu „Bal na łące”

Komisja nagrodziła za udział dwie osoby: Zuzannę Raczyńską i Inga Dębowczyk.

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów. 

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V