11 października 2021 |

Światowy Dzień Drzewa to akcja, która ściśle wpisuje się w działania naszego tegorocznego Planu Pracy Przedszkola „Eko Krasnale – wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu”, którego celem jest rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz stwarzanie okazji do rozbudzania zainteresowania nią. Jedną z odpowiedzi na zagrożenia klimatyczne jest akcja Święto Drzewa, które w bieżącym roku szkolnym w dniu 8 października 2021 r. świętowaliśmy w naszym przedszkolu po raz pierwszy. Drzewa i lasy są bowiem niezbędnym elementem regulacji klimatu – pochłaniają dwutlenek węgla, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Te wartościowe i nie łatwe treści nauczycielki pragną przekazywać swoim podopiecznym już od najmłodszych lat, dlatego też, z wykorzystaniem ciekawych i barwnych ilustracji przedstawiających lasy iglaste, liściaste i mieszane oraz bogactwo gatunków drzew przeprowadziły ciekawe zajęcia dydaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom roli drzewostanu w przyrodzie i jego znaczenie w życiu każdego człowieka. Przedszkolaki poznały rodzaje, budowę i etapy wzrastania drzew. Dowiedziały się czym odżywiają się drzewa oraz jaką pełnią funkcję w przyrodzie, zapewniając nam tlen, oczyszczając powietrze oraz wpływając korzystnie na klimat i samopoczucie nas wszystkich. Rozbudzając w dzieciach ciekawość poznawczą oraz kształtując więź z przyrodą i opiekuńczy stosunek do niej, nauczycielki zachęcały przedszkolaki do aktywności, przybliżały temat ochrony lasów oraz konsekwencje bezmyślnego niszczenia jego zasobów. Dzieci uczestnicząc aktywnie w zajęciach rozwiązywały zagadki słowne i dźwiękowe na temat drzew i lasu, brały udział w kolorowych zabawach ruchowych i rytmiczno- naśladowczych przy muzyce. Nie zabrakło zabaw z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, podczas których dzieci poznawały w sposób wielozmysłowy dary natury.  Przedszkolaki zgodnie oświadczyły, że zawsze będą dbać o wszystkie rośliny! Wierzymy, że zajęcia o tematyce proekologicznej wpłyną pozytywnie na właściwą postawę przedszkolaków, które w przyszłości staną się prawdziwymi miłośnikami przyrody, mając na względzie losy otaczającego nas świata.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. I

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. II

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. III

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V