Realizacja międzynarodowego projektu czytelniczego „Magiczna moc bajek”

04 lipca 2021 |

W roku szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole przystąpiło do II edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego pt. „Magiczna moc bajek”. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Czytanie dziecku jest skuteczną metodą wychowania wrażliwego człowieka, myślącego samodzielnie, z bogatą wyobraźnią, umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom. W projekcie wzięły udział dzieci 3-letnie z oddziału I, a koordynatorem była Joanna Bartnicka-Czerkawska.
Ponadto udział w projekcie miał na celu:

– upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

– kształtowanie postaw -wychowanie do wartości

– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

– wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa)

– rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

– kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych

– przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

W każdym miesiącu staraliśmy się realizować wyznaczone zadania. Zadania realizowane były poprzez słuchanie bajek, baśni, opowieści czytanych lub opowiadanych, dobranych do aktualnych potrzeb dzieci, oglądanie teatrzyków, inscenizacji (teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy),  słuchanie opowieści ilustrowanych muzyką ; rozmowa na temat głównych wątków baśni, bajki, pojawiających się bohaterów i ich postępowania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód, wymiana poglądów na temat różnych sposobów rozwiązywania konfliktów; wyrażanie emocji, przeżyć poprzez twórczość plastyczną, stworzenie masek, postaci bajkowych ; wykonanie prostych kukiełek, pacynek; stworzenie kącika rekwizytów bajkowych, aktywny udział w opowieściach ruchowych ilustrowanych muzyką; układanie wspólnie bajki. Realizacja zadań zjednoczyła grupę i dała wiele radości ze współdziałania oraz możliwość przeniesienia się do magicznego świata baśni. Za aktywny i twórczy udział w projekcie nasze przedszkole otrzymało certyfikat uczestnictwa.