DZIEŃ ZIEMI 2021′

02 kwietnia 2021 |

Corocznie, 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to najbardziej znane święto ekologicznie, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego; kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody – uświadomienie dzieciom jakie niebezpieczeństwa grożą Ziemi ze strony człowieka; zapoznanie dzieci z rodzajami odpadów, zachęcanie do recyklingu. Tegoroczny Dzień Ziemi odbył się pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”. Tematyka ta ściśle wpisała się również w realizację treści ogólnopolskiego programu ekologicznego Kubusiowi Przyjaciele Natury w grupach 4 i 5 latków.

Nauczycielki p. Małgorzata Klej, p. Małgorzata Mikitiuk oraz p. Renata Woźniak zorganizowały zajęcia o w/w tematyce pragnąc uświadomić i uwrażliwić dzieci na to, jak ważna jest nasza planeta, jak cenna i piękna jest przyroda: lasy, łąki, parki. Pragnąc uświadomić i ciągle przypominać, że należy o nią dbać niezależnie od wieku: oszczędzać wodę, prąd, segregować śmieci, nie palić traw, nie wycinać drzew; o tym, że warto zabierać śmieci z lasu, w domu segregować odpady i jeździć rowerem. Treści te przekazane zostały w formie licznych zabaw podczas, których przedszkolaki podejmowały własną działalność – segregowały śmieci do odpowiednich koszy, oglądały filmy edukacyjne, wykonywały wspólne prace plastyczne, uzupełniały karty pracy i doskonale bawiły się wspólnie zdobywając i utrwalając wiedzę ekologiczną.   W tym dniu dominował kolor zielony , jako symbol czystego środowiska.

         To my jesteśmy odpowiedzialni za naszą Planetę Ziemię! To my jesteśmy jej mieszkańcami! Od nas zależy jak będzie ona wyglądać! Troszczmy się o nią! Na koniec zajęć przedszkolaki składały obietnicę, że będą dbały i szanowały środowisko przyrody.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. II z uroczystości Dnia Ziemi pod kierunkiem p. Renaty Woźniak

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV z uroczystości Dnia Ziemi pod kierunkiem p. Małgorzaty Mikitiuk

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V z uroczystości Dnia Ziemi pod kierunkiem p. Małgorzaty Klej