Zajęcia z cyklu „Dni kolorowych figur”- białe koło

27 lutego 2021 |

„Matematyka jest królową nauk”- tak zwykło się mówić. Stanowi podstawę rozwoju. Rozumienie jej jest wielką sprawnością, zaś stosowanie wielkim dokonaniem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie naszego życia. W naszym przedszkolu edukacja matematyczna jest nowoczesna, przyjazna i skuteczna,  rozbudza ciekawość i chęć do nauki. Przykładem takich działań jest organizowanie w ramach realizacji zadań z zakresu Rocznego Planu Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 „Dni kolorowych figur wg pór roku”. W miesiącu lutym odbyły się kolejne zajęcia pod hasłem „Zima-białe koło”. Biały kolor i koło kojarzy się oczywiście z zimą, śnieg-biały puch z którego można ulepić bałwana, porzucać się śnieżkami, to „Kraina białego koła”. W każdej grupie odbyło się zajęcie z białym kołem w roli głównej, czyli zabawy rozwijające inwencję twórczą naszych przedszkolaków, pomysłowość, aktywizowały myślenie. Wyrabiały zaradność, odwagę, śmiałość, pracowitość, spryt. Dzieci poprzez zabawy matematyczne, gry i układanki, poprzez klasyfikowanie, przeliczania, porządkowania, segregowanie przedmiotów rozwijały zainteresowania, odporność emocjonalną, bogaciły swoje doświadczenia matematyczne. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci, co czynimy organizując „Dni kolorowych figur”.