Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

09 lutego 2021 |

Nasze przedszkole od lat realizuje liczne działania, mające na celu niesienie pomocy , uwrażliwianie dzieci oraz środowiska lokalnego na potrzeby słabszych i potrzebujących.  Celem działań jest wyrabianie i utrwalanie
u dzieci takich cech i postaw jak: dobro, życzliwość, bezinteresowność, serdeczność, wrażliwość, empatia. Kształtowanie powyższych wartości odbywa się w naszym przedszkolu poprzez pogadanki, rozmowy okolicznościowe, sytuacje codzienne, zajęcia edukacyjne gdzie tematem przewodnim jest chęć niesienia pomocy innym.
            Poza teoretycznym ukazywaniem dzieciom problemu potrzebujących, w tradycji naszej działalności zakorzenił  się także aktywny udział w rozmaitych akcjach charytatywnych; m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dobie pandemii wyglądał nieco inaczej. Jednak dzięki naszym gorącym serduszkom, wciąż pełen kolorów, miłości, radości i niezwykle pozytywnej energii😊