Uroczysty Dzień Babci i Dziadka

01 lutego 2021 |

Uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka odbyła się w naszym przedszkolu w dniu 28 stycznia 2021 r. W tym roku szkolnym organizacja tego święta, miała zupełnie inny charakter. Występy dzieci z tej okazji, odbyły się, nie w obecności licznie zgromadzonych ukochanych Babć i Dziadków, a w świetle kamer. Przedszkolaki chcąc wyrazić swoją pamięć, miłość i okazać ile znaczą dla nich najstarsi członkowie rodziny, gorliwie przygotowały się do tego. W każdej grupie wiekowej odbył się wspaniały występ artystyczny. W odświętnie udekorowanych salach dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, przepełnione ciepłymi słowami wdzięczności i życzeń oraz z radością tańczyły dla swoich Babć i Dziadków.
Takie chwile mają na celu zacieśnianie więzi rodzinnych, kształtowanie przywiązania i okazywania szacunku osobom starszym. Są także doskonałą okazją do zaprezentowania umiejętności dzieci: wokalnych, recytatorskich i tanecznych. Taki występ dał przedszkolakom wiele radości i satysfakcji. Z dumą śpiewały gromkie „Sto lat” i składały życzenia. Dzieci w domu chętnie pokazywały i same oglądały nagrane z ich udziałem filmy. W obliczu obecnej sytuacji to doskonały pomysł, który cieszył się uznaniem wśród rodziców i wdzięcznością ze strony Dziadków. Nie zabrakło również wykonanych pod bacznym okiem nauczycielek, drobnych upominków laurek, serduszek, kolorowych, papierowych kwiatów, czy kalendarzy, które dzieci w dniu 21 stycznia z najlepszymi życzeniami zaniosły do domu swoim Babciom i Dziadkom.