Zajęcia z cyklu „Dni kolorowych figur”- pomarańczowy kwadrat

06 grudnia 2020 |

W ramach realizacji zadań z zakresu Rocznego Planu Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 w miesiącu listopadzie, odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Dni kolorowych figur wg pór roku” .

„Jesień – pomarańczowy kwadrat”. Celem ich było poznanie oraz utrwalanie nazwy i wyglądu kwadratu. We wszystkich grupach wiekowych nauczycielki przeprowadziły atrakcyjne zajęcia, mające na celu uruchamianie pokładów kreatywności, uczenie myślenia projektowego rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Nauczycielki podczas w/w zajęć zastosowały szereg metod aktywizujących, pobudzających myślenie u dzieci oraz prowadziły zabawy matematyczne rozwijające takie umiejętności jak: klasyfikowanie, liczenie, porównywanie, tworzenie zbiorów, gier planszowych, spostrzegawczość, orientację przestrzenną, pamięć oraz znajomość figur geometrycznych. Przedszkolaki bawiły się z Photonem – robotem edukacyjnym, chustą animacyjną, układały gry planszowe na dywanie, wymyślały zadania do wykonania, wykonywały ciekawe prace plastyczne. Dzieci czerpały radość ze wspólnej zabawy oraz uczyły się współdziałania w zespole. Takie zajęcia pozwalają także, kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową, usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe, rozwijają myślenie, rozbudzają zainteresowania.