Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

22 listopada 2020 |

Dokładnie 32 lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony  20 listopada jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Czy wiesz, że Polska ma bogatą tradycję związaną z promowaniem praw dziecka:

  • działalność Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci,
  • działalność Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF,
  • nasz kraj był również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożył Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

            Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno – moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności.

            W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uświadamiamy dzieciom ich prawa.   20 listopada nauczycielki w codziennej działalności „bawiąc i ucząc” wprowadzały dzieci w świat wartości uniwersalnych. Przedszkolaki  poprzez metody aktywizujące, rymowanki, wiersze, zabawy, opowiadania w  atmosferze radości, przyjaźni i życzliwości poznawały swoje prawa  i obowiązki. Wyrażały siebie, własne uczucia, myśli w różnych formach ekspresji. Nauczycielki p. Renata Woźniak i p. Joanna Bartnicka – Czerkawska opracowały scenariusze zajęć wynikające z realizacji „Programu Wychowawczego Przedszkola nr 1 Pod Krasnalem” pod hasłem „Moje prawa – ważna sprawa”. Janusz Korczak wspaniały obserwator dziecka oraz nieugięty obrońca jego praw, jako człowieka wymienia zasadnicze:

Prawo do szacunku

Prawo do niewiedzy

Prawo do niepowodzeń i łez

Prawo do upadków

Prawo do własności

Prawo do tajemnicy

Prawo do radości