Praca zdalna dzieci, rodziców, nauczycieli

30 czerwca 2020 |

W obliczu nowej rzeczywistości, związanej z epidemią od 25 marca prowadzone było  nauczanie zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN zobowiązani byliśmy do realizacji podstawy programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. W związku z tym, zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznaczało, że dzieci przestały kontynuować proces wychowania i kształcenia. Szybko ustaliliśmy sposób i zakres komunikacji: strona internetowa, komunikatory, kontakt telefoniczny, pozwoliło nam to na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Specyfika sytuacji sprawiła, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – w warunkach edukacji w domu.

Czas, w którym dziecko nie chodziło do przedszkola, można było wykorzystać w warunkach domowych na większe usamodzielnienie dziecka pod okiem i we wsparciu rodzica. Był to dogodny moment na wdrażanie zasad higieny i bezpieczeństwa. Pobyt w domu dał możliwość częstych rozmów z dziećmi na różne tematy, a tym samym wzbogacił ich słownictwo. Dołożyłyśmy wielu starań, aby edukacja zdalna nie była czasem straconym. Zależało i zależy nam na poczuciu, że nie zostawiłyśmy Rodziców i cudownych naszych przedszkolaków samych. Organizowałyśmy nauczanie tak, aby stymulować wszechstronny rozwój dzieci, ich kreatywność w wielu dziedzinach: ruchowej, plastycznej, poznawczej, muzycznej, emocjonalnej. Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nauczycielki propozycje ułatwiły i uatrakcyjniły czas spędzony w domu. Zachęcałyśmy do podejmowania proponowanych aktywności, poprzez: krótkie filmiki, linki do piosenek, spektakle online, wirtualne zwiedzanie, propozycje prac plastycznych, zabaw muzycznych i ruchowych zamieszczanych na stronie Facebook- Messenger, czy pocztę e- mail utworzonych w poszczególnych grupach. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z rodzicami, działań przedszkolaków, widziałyśmy codzienne zaangażowanie, nadsyłane zdjęcia, filmiki z pracy dzieci, udziału w konkursach, programach. Dziękujemy. Dzieci uczą się świata poprzez zabawę zarówno w przedszkolu jak i poza nim. Obecny czas był czasem próby, który być może zaprocentuje w przyszłości bliższym kontaktem dziecka z rodzicami, ale również rodzica z nauczycielem. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i radości z bycia razem.