Archiwum dnia 9 lutego 2021

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nasze przedszkole od lat realizuje liczne działania, mające na celu niesienie pomocy , uwrażliwianie dzieci oraz środowiska lokalnego na potrzeby słabszych i potrzebujących.  Celem działań jest wyrabianie i utrwalanieu dzieci takich cech i postaw jak: dobro, życzliwość, bezinteresowność, serdeczność, wrażliwość, empatia. Kształtowanie powyższych wartości odbywa się w naszym przedszkolu poprzez pogadanki, rozmowy okolicznościowe, sytuacje codzienne, […]