Otwarcie pracowni biologicznej

01 grudnia 2019 |

26 listopada 2019r. miała miejsce uroczystość otwarcia pracowni biologicznej połączona z jubileuszem 10- lecia nadania imienia Św. Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie. W uroczystości brali udział znakomici goście: p. dr hab. Grzegorz Grzywaczewski- Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, p. Przemysław Głowacki- wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, p. Paweł Kędracki- Burmistrz Parczewa, p. Stanisław Chojak- Kierownik Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie, ks. Stanisław Kulik- Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie oraz p. Aneta Szczygielska- Przewodnicząca Rady Rodziców. Uczniowie szkoły zaprezentowali montaż słowno- muzyczny poświęcony Królowej Jadwidze, w którym przybliżyli postać i życie świętej. Następnie rozpoczęło się uroczyste otwarcie pracowni, której wyposażenie zakupiono ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach projektu „25 na piątkę z plusem”. Decyzją komisji konkursowej Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie jako jedyna w powiecie zdobyła główną nagrodę- 35 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni biologicznej. Pozyskane środki przeznaczono  na pomoce dydaktyczne, umożliwiające innowacyjne nauczanie biologii. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez honorowych gości nastąpiło jej poświęcenie, a następnie odbyła się projekcja nagrodzonego filmu „Ekopozytywni”, którego autorami byli uczniowie klasy 6c wraz z opiekunami: p. Maciejem Tkaczykiem- nauczycielem informatyki  i p. Marzeną Czechowską- nauczycielem biologii. Zaproszeni gości byli uczestnikami pokazowychzajęćpodczas których wykorzystywano zakupione pomoce dydaktyczne. Na zakończenie uroczystości uczniowie podziękowali zaproszonym gościom obdarowując ich ekologicznymi upominkami.