„Dyskoteka Andrzejkowa” oraz wróżby dla dzieci i uczniów klas 1-3

11 grudnia 2017 |

28 listopada odbyła się w szkole „Dyskoteka Andrzejkowa” połączona z wróżbami przygotowanymi przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego. Podczas dyskoteki prowadzona była również zbiórka darów w ramach akcji „Polacy – Rodakom”.

Uczennice klas 6 i 7  przeobraziły się we wróżki i  przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość z kart, magicznych serc i symboli. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jaki zawód czeka ich w przyszłości.  Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne symbole lub karty na których widniały nazwy zawodów przyszłości. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.
Była też dobra muzyka a po wróżbach czas na zabawę.

Następnego dnia z wróżb korzystali najmłodsi. Kolejki ustawiały się do wróżek, które tego dnia z zaangażowaniem i poświęceniem wróżyły przyszłość ciekawym swojej przyszłości dzieciom.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać.

Samorząd Uczniowski