Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

20 listopada 2019 |

Październik
W ramach obchodów święta biblioteki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w różnorodnych działaniach promujących święto, czytelnictwo oraz integrującym bibliotekę ze środowiskiem szkolnym.
7 października 2019 r. został zorganizowany ,, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” dla kl. I – III. Uczniowie wysłuchali opowiadań z czytanej przez bibliotekarza książki R. Piątkowskiej ,,Gang Słodziaków”.
Uczniowie klas młodszych wzięli udział w II edycji konkursu organizowanego przez sieć sklepów Biedronka przygotowując dekorację z materiałów użytych wtórnie (w ramach recyklingu) i nawiązujących do przygód Gangu Słodziaków.
Wyniki konkursu
Konkurs biblioteczny dla uczniów kl. I – III ,,Dekoracja z materiałów recyklingowych” do książki R. Piątkowskiej: Gang Słodziaków
I miejsca: Eryk Sziler kl. I a, Michał Dadacz kl. I b, Milena Michna kl. I b, Artur Kończal kl. I b

II miejsca: Iga Rądkowska kl. III a, Gabrysia Kunaszyk kl. I a, Kornel Milanowicz kl. III a, Aleksandra Danilkiewicz kl. I a

III miejsca: Oliwia Kubicka kl. III a, Aleksandra Szkuat kl. II b, Amelia Haponiuk I a, Milena Kwiatek kl. I a

Wyróżnienia I : Oliwia Czech kl. I b, Antonina Harmacińska kl. I b, Piotr Parulski kl. I a, Patrycja Branica kl. I a, Zuzanna Geneja kl. III a, Wiktor Jakowiecki kl. I a

Wyróżnienia II: Gabrysia Woźniak kl. I a, Alicja Bloch I a, Iga Grabowska I a, Jakub Mańka I b, Mateusz Harasimowicz I b, Lena Kalisz II a, Katarzyna Bloch II b
W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Ignacy Zielonka kl. I b, Sebastian Robak I a, Irmina Melko I b, Patryk Lewicki I b, Magdalena Podleśna II b, Maja Ostrowska II b, Katarzyna Olko III a, Weronika Musik II b, Zuzanna Kalisz I b, Gabriela Mikitiuk II b, Karolina Mikitiuk I a, Agata Kalisz I b, Norbert Pirogowicz II b
Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.
Z przyniesionych prac została zorganizowana (na korytarzu przed biblioteką) wystawa.
Uczniowie klas starszych przygotowali na lekcjach plastyki plakaty związane z MMBSz a na lekcjach informatyki napisy w różnych językach słowa biblioteka.
Dla chętnych uczniów z kl. IV – VIII bibliotekarz zorganizował konkurs ze znajomości treści książki ,,Magiczne Drzewo. Olbrzym” W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali test, krzyżówkę oraz przygotowywali makiety.
Wyniki konkursu dla kl. IV – VI:
I miejsce: Marcelina Maor V c
II miejsce: Karolina Szkuat V c
III miejsce: Julia Milanowicz VI c
Wyróżnienie: Julia Kasprowicz V c
Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
W szkole odbyła się również zbiórka przeczytanych książek pt. :,,Podaruj książkę bibliotece”. Książki przekazane nieodpłatnie przez uczniów do biblioteki zostaną wpisane do księgozbioru.
Książki przekazali następujący uczniowie: Grzegorz Romanowski kl . VII a – 15 sztuk, Kaznowski Adam III a – 19 sztuk, Julia Milanowicz VI c – 6 sztuk, Szymon Wojciechowski V a – 1 sztuka, Mikołaj Janczura VI b – 1 sztuka, Natalia Brzozowska II a – 2 sztuki

Wszystkim wymienionym uczniom nauczyciel bibliotekarz – dziękuje.