Dbamy o zdrowie i piękno naszej planety.

08 maja 2024 |

To hasło przyświecało nam podczas tygodnia promocji OZE w szkole i obchodów święta Ziemi.
W dniach 15-27 kwietnia odbyła się zbiórka roślin doniczkowych i rabatowych, które upiększyły otoczenie szkoły i sale lekcyjne. Nasza szkoła ,, Tonie w kwiatach”, dzięki zaangażowanym w tę akcję Rodzicom i Uczniom. Kwitnące i kolorowe kwiaty zachwycają swą urodą i barwą wśród soczystej, wiosennej zieleni. 22 kwietnia zwróciliśmy szczególną uwagę na oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody, a szczególnie miejsce zajęły Odnawialne Źródła Energii i ich znaczenie w walce z zanieczyszczeniami naszej planety. Wystawy, pogadanki na zajęciach, gazetki tematyczne, prace uczniów, filmy ekologiczne przybliżyły całej społeczności szkolnej skutki, jakie niesie dla przyrody ingerencja człowieka. W tygodniu promocji OZE w szkole zostały rozdane nagrody za konkursy: Konkurs na hasło promujące OZE dla klas 4-8 oraz Konkurs plastyczny ,,OZE- bezpieczna przyszłość naszej planety” dla klas 1-3. W miesiącu kwietniu odbyły się również spotkania ze specjalistami na temat odnawialnych źródeł energii. Wychowawcy, nauczyciel biologii oraz uczennice klasy 6b przeprowadzili lekcje na temat OZE, idei Zero Waste oraz oszczędnego zarządzania energią. Uczniowie posadzili obok budynku szkolnego kwitnące byliny i uczestniczyli w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych w ogródku szkolnym. Dzięki takim praktycznym działaniom uczniowie mogli przekonać się o tym, że mają swój czynny udział w kształtowaniu przyszłości świata. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Rodziców, którzy wzbogacili nasz ogródek szkolny w wiele nowych gatunków roślin: Państwu Kasprowiczom oraz Kosickim, klasie 7a . Swoją opieką nasz ogród szkolny objęła PSB Mrówka Parczew. Dzięki takiemu wsparciu mamy ziemię, nawozy, rośliny, fachową pomoc w pielęgnowaniu zieleni szkolnej. Liczymy na owocną współpracę.