Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


Ogłoszenie

Informujemy, że zebrania z rodzicami w dniu 11.03. 2020 roku się nie odbędą.


Zespół taneczny „Błysk” na uroczystości miejskiej z okazji Dnia Kobiet

7 marca 2020 r. Urząd Miejski w Parczewie zorganizował uroczystość z okazji Dnia Kobiet, na którą zostały zaproszone wszystkie panie i dziewczynki z naszego miasta. Na powitanie wszystkie Panie otrzymały tulipany, wręczane przez Burmistrza Parczewa, Pana Pawła Kędrackiego oraz pracowników Urzędu Miasta. W tym dniu na Panie czekało wiele atrakcji między innymi: porady kosmetyczne i porady fryzjerskie. Na początek zaprezentował się zespół „Na boku”, który wykonał znane utwory z lat 60- tych oraz współczesne. Po koncercie wystąpiły uczennice z naszej szkoły z zespołu „Błysk”, które przedstawiły układy taneczne do czterech utworów. Wszyscy zebrani bardzo miło spędzili ten sobotni wieczór.


Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie

informuje, że trwają zapisy na rok szkolny 2020/2021 do:

 

oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

 

Zapisy oraz przyjmowanie zgłoszeń i wniosków:

Oddziały przedszkolne w  dn. 02-31.03.2020 r. oraz kl. I w dn. 01-30.04.2020 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500

 

Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12- 41

Serdecznie zapraszamy

harmonogram

oświadczenia

wniosek


Wycieczka klas 6c, 7a i 7b na wystawę do PDK

W dniach 12- 13 lutego 2020 roku klasy 6c, 7a i 7b, wraz z opiekunami – p. Martą Kozak – Korolczuk  i p. Joanną Czarnacką, zwiedziły wystawę malarstwa p. Agnieszki Wróblewskiej pt. „Akwarele”. Artystka jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie. Jak sama twierdzi – maluje dla przyjemności, a inspirację czerpie przede wszystkim z natury, dlatego głównym tematem jej twórczości są przepiękne krajobrazy.


Walentynki

Dnia 14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy święto św. Walentego, dzień zakochanych. Samorząd uczniowski złożył życzenia dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkoły, życząc wszystkim wiele miłości, radości i wszelkiej pomyślności. Poczta walentynkowa obdarowała wszystkich pięknymi kartkami walentynkowymi.


Kolędujmy razem

Sukcesy uczniów naszej szkoły na XII Powiatowym Festiwalu Kolęd „Kolędujmy razem” w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie

             28 stycznia 2020 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 XII Powiatowy Festiwal Kolęd „ Kolędujmy razem” w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie. Z sukcesem wystąpili na nim uczniowie naszej szkoły, zdobywając I miejsca w swoich kategoriach:

 • duet „ Trója na szynach” w składzie: Julia Parulska i Aleksandra Świć, w kategorii – duety, kl.4-6
 • Julia Karpińska z kl. 5d, w kategorii – soliści, kl.4-6
 • duet w składzie: Joanna Hordejuk, Hanna Szczęśniak z kl. 2b, w kategorii – kl. 0-3

            W festiwalu wzięła również udział Joanna Borysik z kl. 3b.

Gratulujemy!


Sukcesy polonistyczne i historyczne

Sukcesy polonistyczne i historyczne uczniów w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

  Konkurs literacki ze znajomości treści książki „ Magiczne drzewo. Olbrzym”

I miejsce – Marcelina Maor, kl. 5c

II miejsce – Karolina Szkuat, kl.5c

III miejsce – Julia Milanowicz, kl.6c

Wyróżnienie – Julia Kasprowicz, kl.5c

Konkurs przedmiotowy polonistyczny

W etapie okręgowym konkursu uczestniczyły:

 • Karolina Dębowczyk, kl. 8a
 • Lena Filipowicz, kl.7b
 • Adrianna Mikitiuk, kl.8a

Konkurs polonistyczny „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Do II etapu zakwalifikowali się: Cyprian Dębowczyk, Bartosz Nowicki, Szymon Surowiec – kl. 2a, Gabriela Mikitiuk, Hanna Szczęśniak, Aleksandra Szkuat – kl. 2b, Marcelina Maor – kl. 5c, Kajetan Bartnicki, Emil Lipka – kl. 6a, Lena Filipowicz, Klaudia Tężyk, kl. 7b, Damian Mazur, kl.8b

Konkurs polonistyczny „ Z ortografią na co dzień”

Do II etapu zakwalifikowali się: Gabriela Mikitiuk, Alicja Praczyk, Hanna Szczęśniak, Aleksandra Szkuat, Lena Wawryszczuk – kl.2b, Marcelina Maor – kl. 5c, Kajetan Bartnicki, Dominik Walo – kl.6a, Lena Filipowicz, Nikola Mitura – kl. 7b

Konkurs przedmiotowy  z historii

W etapie okręgowym uczestniczyli: Damian Mazur, kl. 8b , Kamil Woch, kl. 7a, Kajetan Bartnicki, kl.6a, Radosław Przekora, kl.6c.,   Kamil Woch zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich.

XXV Konkurs Historyczny im. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

 W etapie okręgowym uczestniczyli: Damian Mazur z kl.8b i Kamil Woch z kl.7a.

 Kamil Woch zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Gratulujemy!


XXVIII FINAŁ WOŚP

12 stycznia 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzorem poprzednich lat włączyli się w akcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XXVIII Wielki Finał imprezy odbył się w Urzędzie Miasta w Parczewie. Licytacje różnych rzeczy przeplatane były z prezentacjami artystycznymi wielu osób. Naszą szkołę na muzycznej scenie reprezentowali:  Zespół wokalny ,,3=” pod kierownictwem p. Joanny Czarnackiej, zespół taneczny „Błysk” prowadzony przez p. Beatę Lipińską oraz soliści grający na instrumentach klawiszowych, których opiekunem był p. Paweł Tarkowski.

W tym roku podczas Finału zbierano środki finansowe na zakup wyposażenia dla wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej oraz zakładów diagnostyki obrazowej.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda się nam wesprzeć akcję w podobny sposób.