OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie

Z przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole wynika, że 92% pracowników szkoły opowiedziało się za udziałem w czynnym strajku, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze wyniki referendum Dyrekcja Szkoły informuje, iż od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania:

  • nie odbędą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych,
  • wstrzymane zostają posiłki szkolne, a pobrane opłaty zostaną zaksięgowane na poczet przyszłych posiłków.

Przypominamy, iż egzamin ósmoklasisty przypadający w dniach 15 – 17. 04.2019 r. jest terminem ustalonym w szkole jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W zależności od możliwości, którymi dysponuje szkoła będziemy się starać zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom w ramach prowadzonej świetlicy.

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły sp2.parczew.com oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod nr 83 355 12 41.

Informacja-dla-rodziców-o-przysługującym-prawie-do-sprawowania-opieki-nad-dzieckiem


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie informuje,
że trwają zapisy na rok szkolny 2019/2020 do:
 klas pierwszych.

 Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków:

 w dn. 01-30.04.2019 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500

 Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  

Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12- 41

Zgłoszenie_kl_1_SP_2_2019_20

Wniosek_kl_1_SP_2_2019_20


Dyżury konsultacyjne dla uczniów i rodziców

W celu umożliwienia uczniom i rodzicom częstszych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami, zamiast dotychczasowych konsultacji raz w miesiącu wprowadza się od 01.03.2019 r. co tygodniowe dyżury konsultacyjne nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny we wskazanym przez siebie dniu tygodnia przez ok. 20 minut wg. przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram został zamieszczony w zakładce „Rodzice„.


I Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych w Jabłoniu

28 lutego 2019 roku, 15 reprezentantów  uczniów klas ósmych, Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie wzięło udział w I Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. W językowych zmaganiach wzięło udział 97 uczniów z wielu miejscowości. Rywalizacja odbywała się w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali arkusze z zadaniami z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Wiedza olimpijczyków była na dość wysokim poziomie, dlatego zwycięzcy z poszczególnych grup językowych wyłonieni zostali dopiero po ustnych dogrywkach. Troje z naszych uczniów znalazło się w gronie laureatów konkursu językowego.

II miejsce w kategorii język angielski – Wiktor Niziołek kl. 8b

II miejsce w kategorii język niemiecki – Martyna Robak kl. 8a

III miejsce w kategorii język niemiecki –  Julia Szwaj kl.8a

W zakresie Doradztwa Zawodowego uczniowie wraz z opiekunem p. Danutą Klimecką zwiedzili bazę lokalową i dydaktyczną szkoły, obejrzeli sprzęt i maszyny rolnicze, zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną oferowaną przez Zespół Szkół w Jabłoniu. Z przyjemnością wysłuchali też występu szkolnego zespołu wokalnego. Na zakończenie, wszyscy zebrani, zaproszeni zostali na smaczny obiad.

Danuta Klimecka


O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie informuje,
że trwają zapisy na rok szkolny 2019/2020 do:
 oddziałów przedszkolnych.

 Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków:

Oddziały przedszkolne w  dn. 01-29.03.2019 r. oraz kl. I w dn. 01-30.04.2019 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500

 Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  

Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12- 41

Harmonogram rekrutacji

Wniosek_oddział_przedszkolny


Egzamin ósmoklasisty

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów.

Link do materiałów: https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1


Sukces Trói na szynach na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach

Reprezentacja zespołu wokalnego ”Trója na szynach” w składzie: Weronika Dąbrowska, Julia Karpińska, Malwina Matwiej, Barbara Niziołek, Julia Parulska i Aleksandra Świć zajęła I miejsce na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach – w kategorii zespołów wokalnych klas 4-6 . Sukces cieszy tym bardziej, że w czasie festiwalu jury oceniało 323 prezentacje  z całej Polski. Ogółem na scenie wystąpiło 1419 wykonawców, w tym aż 55 zespołów wokalnych.

               „Trója na szynach” znalazła się w wąskim gronie wykonawców, zaproszonych do udziału w koncercie laureatów, który odbył się 27 stycznia 2019 roku, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach.

Gratulujemy!


Sukcesy naszych uczniów na XI Powiatowym Festiwalu Kolęd „Kolędujmy razem” w SP nr 1 w Parczewie

25 stycznia 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie, odbył się XI Powiatowy Festiwal Kolęd „Kolędujmy razem”. Na festiwalu z powodzeniem wystąpili uczniowie naszej szkoły.

  • zespół „Trója na szynach” w składzie: Julia Harasimowicz, Malwina Matwiej, Barbara Niziołek, Aleksandra Świć zajął I miejsce w kategorii: zespoły wokalne klas 4-6 (opiekun p. Joanna Czarnacka)
  • Julia Karpińska zajęła III miejsce w kategorii: soliści klas 4-8 (opiekun p. Paweł Tarkowski)
  • Amelia Cieślińska zajęła III miejsce w kategorii: soliści klas 0-3 (opiekun p. Urszula Bzówka)

Kolędowanie w Kalince

18 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły kl. III a,VII a oraz reprezentantki wokalnego zespołu „Trója na szynach” wybrali się do Domu Opieki Społecznej w Kalince, aby zaśpiewać  podopiecznym kolędy i pastorałki. Mieszkańcy bardzo życzliwie i serdecznie przywitali naszych uczniów Dzieci zaprezentowały kilka utworów najpiękniej jak potrafiły a pacjenci oraz personel włączyli się do wspólnego śpiewania. Były łzy wzruszenia, oraz słodkości które wręczył Pan Dyrektor D.O.S na ręce dzieci w ramach podziękowania za piękny występ. Nasze zdolne i wrażliwe dzieci pokazały swoją postawą, że w taki właśnie sposób można nieść pomoc innym ludziom. Opiekunkami wyjazdu były B.Lipińska i E.Furman.