Harmonogram zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej w SP nr 2 w Parczewie

 1. Terminy zwrotów:
 • do 12 czerwca b.r. – zwrot książek nie będących podręcznikami (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa według wcześniejszych ustaleń przesłanych przez bibliotekarza przez e dziennik),
 • zwrot podręczników klas I-III ( formę i termin zwrotu ustalają wychowawcy z rodzicami uczniów, następnie całe zebrane komplety przekazują do biblioteki szkolnej),
 • 15 czerwca – poniedziałek ( od godz. 10.00 do godz. 15.30)– zwrot podręczników kl. VIII

(uczeń może pozostawić podręcznik do przedmiotu, z którego jest egzamin, jednak musi go zwrócić najpóźniej w dniu egzaminu,)

 • 19 czerwca – piątek (od godz. 10.00 do godz. 15.30) – zwrot podręczników kl. IV i VII ,
 • 22 czerwca – poniedziałek (od godz. 10.00 do godz. 15.30) – zwrot podręczników kl. V,
 • 23 czerwca – wtorek (od godz. 10.00 do godz. 15.30) – zwrot podręczników kl. VI,
 • 24 czerwca – środa ((od godz. 10.00 do godz. 15.30) – termin dodatkowy dla tych co nie mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie (nauczyciel bibliotekarz prosi jednak o przestrzeganie wyznaczonych terminów w celu sprawnego zwrotu podręczników ).
 1. Zasady postępowania przy zwracaniu podręczników:
 • podręczniki będą przyjmowane przez bibliotekarza przy głównym wejściu do szkoły,
 • bibliotekarz i czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole” ustalonej przez Dyrektora Szkoły, a w szczególności:

– zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m ,

– używania środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk),

 • czytelnik zwraca do biblioteki cały komplet podręczników zapakowany w dowolną reklamówkę lub inną torbę,
 • zwracane książki po kolei prezentuje bibliotekarzowi po czym odpisane odkłada na wskazane miejsce .
 1. Należy w szczególności :
 • usunąć z podręczników wszelkie notatki i wpisy poza danymi wypożyczającego,
 • wyczyścić zabrudzenia,
 • wkleić wypadające/rozdarte kartki,
 • rozprasować zagięcia,
 • usunąć foliowe/papierowe okładki w taki sposób by nie uszkodzić okładek podręcznika,
 • upewnić się, że płyta wypożyczona wraz z podręcznikiem jest do niego dołączona (podręcznik bez płyty traktowany jest jak zniszczony/zagubiony),
 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania o tym bibliotekarza.

Opracowała: Wiesława Kopik


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ALBUM „WARZYWA I OWOCE JEMY – ZDROWO ŻYJEMY”

1. Cele konkursu:

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności,

– Rozwijanie zdolności plastycznych.

– Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,

– Budzenie zainteresowania własnym zdrowiem

– Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

2. Organizator: Wychowawca świetlicy szkolnejTeresa Rymkiewicz.

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony dla dzieci klas I – III i IV – VII . Uczestnicy wykonują album samodzielnie

4. Temat prac: Album „ Warzywa i owoce jemy – zdrowo żyjemy”

4. Technika wykonania prac:

– techniki płaskie

– format prac: A4

– łączenie różnych technik plastycznych

5. Kryteria oceny:

– jakość artystyczna wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość

– ogólne wrażenie artystyczne

– materiały i technika wykonania,

– zgodność z tematem.

6. Termin składania prac:

Prace można będzie złożyć po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej. Jeśli ktoś będzie miał pytania lub będzie chciał pokazać pracę w trakcie jej wykonywania proszę zrobić zdjęcie i przesłać na e-mail teresa6308interia@.pl. Każdą pracę należy podpisać- imię i nazwisko, klasa

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po spotkaniu się w szkole .

8. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.


Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


Informacja dla rodziców- oddział przedszkolny

Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte i pozytywnie rozpatrzone. Lista dzieci zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły. Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do szkoły prosimy zgłaszać telefonicznie.


Oferta dla ósmoklasistów

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy plakat promocyjny Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie wraz z filmem: FILM