Dyżury konsultacyjne dla uczniów i rodziców

13 marca 2019 |

W celu umożliwienia uczniom i rodzicom częstszych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami, zamiast dotychczasowych konsultacji raz w miesiącu wprowadza się od 01.03.2019 r. co tygodniowe dyżury konsultacyjne nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny we wskazanym przez siebie dniu tygodnia przez ok. 20 minut wg. przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram został zamieszczony w zakładce „Rodzice„.