Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie na „piątkę z plusem”

19 grudnia 2018 |

Dnia 17.12.2018 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali przyznania 25 szkołom  województwa lubelskiego nagród za przygotowanie filmu promującego działania ekologiczne podejmowane na rzecz ochrony przyrody. Konkurs był także formą  uczczenia 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a został przygotowany przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dla nas stał się również znakomitą i oryginalną okazją do podsumowania naszych działań proekologicznych, które realizujemy na terenie placówki. Parczewska Dwójka od dawna propaguje idee aktywnej ochrony przyrody. Od 2003 roku realizowane są ogólnoszkolne programy ekologiczne oraz  podejmowane akcje i działania na rzecz środowiska. A wszystko zaczęło się od „Zielonej Dwójki” – programu, na którego realizację otrzymaliśmy wsparcie finansowe od WFOŚ i GW w Białej Podlaskiej. Obecnie nasze programy wspiera GFOŚ.

 Stałymi elementami naszych działań ekologicznych są: zbiórka surowców wtórnych , udział w Akcji Sprzątania  Świata, obchody Dnia Ziemi, Święta Niezapominajki. Nie brakuje też akcji  charytatywnych takich jak :  prowadzenie regularnej zbiórki plastikowych nakrętek, z której dochód przeznaczany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci czy udział w programie „ Zielona Stopa Filantropa”, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych ( zbiórka telefonów komórkowych). Uczniowie naszej szkoły pomagają też schroniskom dla zwierząt oraz zbierają karmę dla zwierzyny leśnej i ptaków. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem prowadzą prace pielęgnacyjne w ogródku szkolnym. Sami wysiewają rośliny i wysadzają sadzonki.  Natomiast piękno przyrody ojczystej oraz różne gatunki roślin i zwierząt poznają na wycieczkach przyrodniczych i zajęciach koła biologicznego. 

I tak naprawdę to właśnie dzieci, nasi uczniowie wygrali ten konkurs. My nauczyciele jak na czystej kartce zapisaliśmy w nich ekologiczne idee, pobudziliśmy naturalne zainteresowanie przyrodą. Każdego dnia wskazujemy  właściwe postawy oraz wpajamy szacunek do otaczającej przyrody, bo my dorośli wiemy, że to oni będą w przyszłości nauczycielami i niejednokrotnie już są ekspertami prawidłowych zachowań dla swoich rodziców. Serdeczne podziękowania składam Pani dyrektor Iwonie Kopińskiej, która zmotywowała nas  do uczestnictwa w  tym konkursie. Nagranie, montowanie i oprawę techniczną  filmu pt. „Ekopozytywni” przygotował Pan Maciej Tkaczyk, scenariusz opracowała Pani Marzena Czechowska nauczyciel biologii i przyrody, a głównymi aktorami byli uczniowie klasy 5c. Bardzo cieszy fakt, że główną nagrodą jest uzyskanie 35 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni biologicznej. Już nie możemy się doczekać!!

FILM

Marzena Czechowska