Spotkania z bajką terapeutyczną

20 lutego 2018 |

W dniach od 5 grudnia do 9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany był projekt wychowawczo-profilaktyczny pt. „Bajki terapeutyczne”, adresowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych. Projekt opracowała i realizowała p. Małgorzata Gliniewicz. Cykl zajęć wychowawczo-profilaktycznych obejmował 5 spotkań. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez około 30 minut. Celem spotkań było przede wszystkim, pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju, zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach podczas, których wysłuchały bajek terapeutycznych o tematyce związanej z emocjami (złość, gniew, strach), zdrowym odżywianiu i higienie osobistej. Brały udział między innymi w zabawach integracyjnych, rysowały ilustrację do wysłuchanej bajki, słuchały piosenek, tańczyły itp. W trakcie zajęć stosowane były metody z elementami choreoterapii, muzykoterapii, ludoterapii, arteterapii oraz praca z tekstem, burza mózgów i rozmowa kierowana.

Opracowała: Małgorzata Gliniewicz